Veri Analiz ve Değerlendirme Sistemi

Sistemde bölümler ve akademisyenlerle ilgili veriler bulunmaktadır. Sistemin genel amacı veriyi kolay ulaşılabilir ve değerlendirilebilir hale getirmektir. İnternetin bulunduğu her yerden ulaşılabilir olması ve sadece yetkili kişilere giriş izni verilmesi temel özelliklerindendir.